Drie jaar het recht om vergeten te worden: een analyse van de Nederlandse rechtspraak

Dit artikel maakt de balans op van drie jaar rechtspraak na het Google/Spain-arrest. Google heeft een groot aantal verwijderingsverzoeken gekregen, en ook de rechter heeft zich een aantal malen uitgesproken over de invulling van het recht om vergeten te worden. De uitspraken van de voorgaande jaren werden geïnventariseerd en geanalyseeerd. De toepassing van het Google/Spain-arrest heeft in de praktijk tot diverse neveneffecten en inconsequenties geleid. Behalve dit arrest komen de volgende onderwerpen aan bod: invulling en relevante factoren in de belangenafweging, het verschil tussen zoek resultaten en de inhoud van de bronpagina’s, bijzondere persoonsgegevens, de journalistieke exceptie en de reikwijdte van het verwijderingsverzoek.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^