‘Dreiging cybercrime ernstig onderschat’

De onwetendheid bij bedrijven over de risico’s van internet is ‘zorgwekkend’ en maatschappelijk ‘bedreigend’.

Niet alleen banken, maar ook bedrijven in ‘vitale sectoren’ (energie, water en sociale zekerheid) zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen. Dat zeggen deskun- digen op het gebied van internetbeveiliging.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^