Douaneverdrag Koninkrijk der Nederlanden en Kaapverdië ondertekend

De Nederlandse douanediensten en die van Kaapverdië gaan intensiever informatie uitwisselen. Daardoor kunnen beide diensten effectiever samen werken. Hiertoe is vandaag in Brussel het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië over wederzijdse bijstand in douanezaken tot stand gekomen en ondertekend.

De beoogde samenwerking betreft zowel het toezicht op de juiste naleving van de douanewetgeving als het voorkomen, opsporen en bestrijden van inbreuken op die wetgeving. In het verdrag is ook technische assistentie geregeld waardoor de mogelijkheid ontstaat om ambtenaren uit te wisselen en op die manier inzicht te krijgen in elkaars werkmethoden.

Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht zal het verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden voorgelegd. Naar verwachting zal het verdrag eind 2013 in werking kunnen treden.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^