Rechtbank benoemt gedragsonderzoeker in zaak Twentse ex-neuroloog

Op 1 juli 2013 diende bij de rechtbank Overijssel in Almelo de derde zitting in de zaak van de Twentse ex-neuroloog J.S. Deze pro-forma zitting was voornamelijk bedoeld om de voortgang van de zaak te bewaken en de stand van het onderzoek te bespreken.

Verzoeken verdediging

De verdediging van de ex-neuroloog heeft tijdens de zitting een aantal verzoeken ingediend. De ex-neuroloog wil meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek en heeft een forensisch psychiater voorgesteld om dit onderzoek uit te voeren. Het OM had geen bezwaar tegen deze deskundige en de rechtbank wees het verzoek toe.

De rechtbank wees ook het verzoek toe om een oud-commissaris van het Medisch Spectrum Twente als getuige te horen. Het horen van een andere getuige wees de rechtbank af. De verdediging vroeg verder nog om het horen van een getuige-deskundige op het gebied van verslaving bij medici. Dit verzoek is afgewezen omdat dit onderwerp naar verwachting voldoende aan de orde komt in het onderzoek van de psychiater.

Wijziging tenlastelegging

Het Openbaar Ministerie heeft een vordering wijziging tenlastelegging gedaan. Het ging met name om een nadere omschrijving van het gestelde letsel en de gevolgen daarvan. De verdediging had geen bezwaar. De rechtbank heeft de vordering wijziging tenlastelegging toegestaan.

Planning van het proces

Al eerder heeft de rechtbank het horen van getuigen door de rechter-commissaris toegestaan. Deze verhoren zijn ingepland tussen augustus en half oktober. De rechtbank streeft nog steeds naar een start van de inhoudelijke behandeling in november van dit jaar. De rechtbank gaat een zittingsplanning bespreken met de verdediging en het Openbaar Ministerie. Na de zomer wordt hierover nader bericht.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^