Verjaring vordering inzake bestuurdersaansprakelijkheid

In een recent gepubliceerd arrest heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Arnhem) geoordeeld dat de verjaring van een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid aanvangt zodra de benadeelde voldoende zekerheid heeft verkregen dat schade is veroorzaakt door handelen van de betrokken persoon (bestuurder). Het daadwerkelijke tekortschieten van de bestuurde vennootschap hoeft hiervoor niet definitief te zijn vastgesteld.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^