Doorzoekingen in onderzoek naar opslag gevaarlijke stoffen zonder vergunning

De politie heeft op 19 december in een onderzoek van het Functioneel Parket vier locaties in Limburg doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een directeur van diverse bedrijven in de gemeenten Maasgouw, Weert, Nederweert en Helmond. Bij de bedrijven worden (gevaarlijke) metaalhoudende afvalstoffen opgeslagen en mogelijk bewerkt om (edel)metalen terug te winnen. De verdenking is dat er honderden IBC’s (1000 liter vaten) met afvalstoffen werden opgeslagen zonder vergunning of in strijd met de vergunning.

In de gemeente Maasgouw werd een bedrijfspand doorzocht. Er zijn drie woningen en bedrijfspanden doorzocht in de Gemeente Nederweert en Gemeente Weert (2). Er is administratie in beslag genomen. In het onderzoek wordt samengewerkt met de Provincie (Noord) Brabant en Limburg.

Op de locaties in Maasgouw, Weert en Helmond zijn er de afgelopen maanden afvalstoffen aangetroffen, die deels onbekend waren bij het bevoegd gezag of in strijd waren met de verleende vergunning. Op een locatie van een bedrijf van de verdachte in Helmond waren duizenden liters afval opgeslagen zonder vergunning. Dat werd geconstateerd in augustus, toen medewerkers van een aangrenzend perceel onwel werden door dampvorming uit het afval.  Op 14 september werd in gemeente Maasgouw een verborgen locatie ontdekt, waar ongeveer 200 IBC’s met afval stonden. Daar heeft het Openbaar Ministerievanwege de risico’s een voorlopige maatregel opgelegd. Die maatregel houdt in dat zonder toestemming van de provincie, geen aan- en afvoer van afvalstoffen mag plaats vinden en dat de loods niet meer betreden mocht worden. In Weert werden duizenden liters afvalstoffen bewaard zonder vergunning.

Onvergunde opslag van afvalstoffen vormt een risico

De overheid vindt de opslag van (gevaarlijke) stoffen zonder vergunning ernstig, vanwege de risico’s. Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn verplichtveiligheidsmaatregelen te nemen om gevaren zoveel mogelijk te voorkomen, of – indien het toch mis gaat- de gevaren zo veel mogelijk te beperken. Wanneer bedrijvengevaarlijke stoffen op onvergunde locaties opslaan, kan dat (ernstige) gevaren opleveren voor mens en milieu in de omgeving van het bedrijf. Bedrijven die zich niet aan veiligheidsmaatregelen en omgevingsvergunning houden kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Bron: OM

 

 

Print Friendly and PDF ^