Doorzoekingen in onderzoek naar afvalverwerker

Gisteren heeft het Team Milieu Limburg, onder leiding van het Functioneel Parket, een 2-tal doorzoekingen verricht in Venlo en Maasbracht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een afvalverwerker. De verdenking is dat de afvalverwerker niet conform de vergunning werkt en daardoor wederrechtelijk verkregen voordeel behaalt. Tijdens de actie zijn een BMW en een Audi, een woning, banktegoeden van ongeveer EUR 600.000 en groot materieel ter waarde van ongeveer EUR 100.000 in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De verdenking is dat de betreffende afvalverwerker meer afvalstoffen dan toegestaan opslaat. Hierdoor worden de kosten van afvoer bespaard. Het aldus verkregen wederrechtelijk verkregen voordeel wordt op minimaal EUR 800.000 geschat. De forse overschrijding van de vergunde hoeveelheid afvalstoffen kan onder meer stankoverlast in de omgeving en risico op onbeheersbare brand geven. Bovendien kan het leiden tot milieuverontreiniging in water dat in verbinding staat met grondwater.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^