DNB start nieuwe webpagina voor publicatie van handhavingsmaatregelen

DNB is een nieuwe pagina op haar website gestart met de nieuwsberichten van de gepubliceerde handhavingsmaatregelen die worden opgelegd vanuit de verschillende toezichtwetten waarmee DNB werkt. Tot nog toe publiceerde DNB deze nieuwsberichten alleen in haar reguliere nieuwsoverzicht tussen alle andere berichten, maar nieuwe regelgeving vereist dat deze berichten vanuit het oogpunt van transparantie ook op één plek worden aangeboden. Behalve een betere toegang biedt de nieuwe pagina belanghebbenden ook de mogelijkheid om zich sneller op de hoogte te stellen van de eventuele vervolgstappen die ten aanzien van een handhavingsmaatregel worden gezet, zoals bezwaar- en beroepsprocedures. Via een tabel in het nieuwsbericht kan worden bekeken of er een procedure in gang is gezet, en zo ja, in welke fase deze zich bevindt.

Voor meer informatie:

 

Print Friendly and PDF ^