DNB: financiële instellingen nemen nog te weinig maatregelen ter beheersing van het risico betrokken te raken bij terrorismefinanciering

Nederlandse financiële instellingen zijn kwetsbaar om betrokken te raken bij de financiering van terrorisme. Ze hebben dan ook een belangrijke rol als poortwachter en behoren de risico’s om hierbij betrokken te raken te mitigeren.  

Transactiemonitoring

DNB is eind maart gestart met het crosssectorale themaonderzoek Transactiemonitoring. Hierbij onderzoekt DNBin hoeverre financiële instellingen hun transacties monitoren om onder andere risico’s op terrorismefinanciering te kunnen detecteren. De eerste resultaten laten zien dat instellingen te weinig maatregelen nemen ter beheersing van de risico’s van betrokkenheid bij terrorismefinanciering. Tegelijkertijd is het transactiemonitoringsproces nog onvoldoende om terrorismefinancieringsrisico’s te detecteren. DNB vindt dit zorgwekkend. Zij gaat verder met het themaonderzoek en zal hierover rapporteren in het vierde kwartaal van 2016.

Indicatoren

Er zijn een paar indicatoren waar instellingen in ieder geval op kunnen letten om eventuele terrorismefinanciering te herkennen. Deze indicatoren zijn benadrukt door de organisaties die samenwerken binnen het Financieel Expertise Centrum (FEC) benadrukt:

  • geldbewegingen van en naar bepaalde regio’s: gaan transacties naar hoogrisicolanden?
  • het type transactie: wijkt de transactie af van het normale transactieprofiel van de cliënt?
  • het type cliënt: betreft het bijvoorbeeld een charitatieve stichting actief in hoog risicolanden?

Financiële instellingen moeten transacties monitoren, afwijkend of potentieel risicovol gedrag signaleren en ongebruikelijke transacties melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).

Bron: DNB

 

Print Friendly and PDF ^