Digitalisering van de rechtspraak: haalbaarheidstoets digitale overheidsdiensten nodig

Onlangs is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt dat men werk wil maken van digitalisering van de rechtspraak (Zie Juridische procedure start met muisklik en Opstelten maakt weg vrij voor elektronisch strafdossier).

Digitaal procederen biedt grote voordelen, maar dan is wel nodig dat het systeem zeer goed wordt opgezet, aldus Ellen Timmer. Anders gezegd: er moet sprake zijn van groot bedieningsgemak, met mogelijkheid van variaties in gebruik (afhankelijk van de digitale capaciteiten van de gebruiker). Anders gezegd: ICT mag er niet toe leiden dat wij ons aan de ICT moeten aanpassen. De ICT moet zich aan ons aanpassen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^