Het Openbaar Ministerie in zwaar weer

De bezuinigingen op het OM zijn stevig en in het veld hebben de officieren van justitie nu al de handen vol. Zo levert de aanpassing van de gerechtelijke kaart ‘transitieproblemen’ op. Dat geldt ook voor de organisatorische veranderingen door het project ZSM waarmee veel voorkomende criminaliteit ‘daadkrachtig, snel, passend en efficiënt’ moet worden aangepakt. Maar misschien ontstaat het meeste ongemak – en daarmee collectieve en individuele stress – doordat er voortdurend moet worden teruggekomen op wat er eerder verkeerd is gelopen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^