Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of cryptocoins (hierna: ‘crypto’s’). Niets is echter minder waar. In dit artikel leggen wij uit waarom. Met name in 2017 heeft beleggen in Bitcoins en andere crypto’s een grote vlucht genomen. De toenemende belangstelling heeft de koersen van deze digitale dingen met name in het afgelopen jaar stevig opgedreven.

Dit proces versterkt zichzelf door het sentiment van de beleggers, primair aangeduid als Fear of Missing Out (FOMO). Daarnaast heeft de vraag naar crypto’s naar onze inschatting voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de deelnemers/beleggers die hun reguliere geld (EUR, USD etc.)2 omwisselen in crypto’s tot op zekere hoogte anoniem kunnen blijven. Juist omdat de waardestijging voor een belangrijk deel door sentiment en anonimiteit wordt gedreven kleven aan (de handel in) crypto’s grote financiële risico’s voor beleggers.3 Daarnaast creëert de bedoelde anonimiteit integriteitsrisico’s voor alle deelnemers in het systeem. De nieuwe marktpartijen lopen meer in het bijzonder het risico dat zij ongewild betrokken raken bij het witwassen van gelden door hun cliënten respectievelijk wederpartijen.4 Hierbij zouden zij zich zelf schuldig kunnen maken aan het misdrijf ‘schuldwitwassen’.5 In directe zin geldt dit onder meer voor online wisselaars en (exploitanten van) online marktplaatsen.6 Voor deze partijen gelden (nog) geen wettelijke toezichtregels die hen dwingen om deze risico’s te beheersen. De ‘oude’ marktpartijen die met hen zaken doen, met name de wel gereguleerde beleggingsondernemingen (individueel vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs en commissionairs) en (beheerders van) beleggingsinstellingen (cryptofunds), zullen hierdoor echter ook extra alert moeten zijn. Deze bijdrage beoogt weer te geven op welke gronden zowel de oude als de nieuwe marktpartijen alleen zaken zouden moeten doen met partners die adequaat en aantoonbaar de integriteitsrisico’s (waaronder het witwasrisico) beheersen.

 

Lees verder:

 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^