Delikt en Delikwent; Tijdschrift voor Strafrecht

11 juli 2012
Aflevering 6

Editorial
 • Consistentie en differentiatie: ondermaatse prestaties in de strafrechtsketen, DD 2012, 44 (Groenhuijsen)

Reactie
 • Causaal verband in de Groninger HIV-zaak: een reactie, DD 2012, 45 (Kwakman)
Artikelen
 • De hybride structuur van de rapportage pro Justitia: over toerekeningsvatbaarheid en risico, DD 2012, 46 (Kooijmans, Meynen)
 • Het feitsbegrip bij ne bis in idem en eendaadse samenloop: Tussen nationale uitlegging en internationale verplichtingen, DD 2012, 47 (Ouwerkerk)
Boekbespreking
 • J.H. Crijns, De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2010, DD 2012, 48 (Bleichrodt)
 • R. Otte, Organiseren en verantwoorden door de strafrechter. Enkele gedachten over de organisatie van het strafproces (oratie Groningen), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, DD 2012, 49 (de Groot-van Leeuwen)
Mededelingen
 • Mededelingen, DD 2012, 50
Rubrieken
 • Behandelen en straffen, DD 2012, 51 (Balkema, van Bergen, Duker, Jousma, Koenraadt, Lispet, Maes, Raes, Schuyt, Struijk)

   • Fiscaal strafrecht, DD 2012, 52 (Feenstra, Valkenburg)
   Rechtspraak
   • De verkorte bewijsmotivering bij bekennende verdachten: is er nog een toekomst?, DD 2012, 53 (Duker)
   • Hoge Raad, DD 2012, 53.1
   • Hoge Raad, DD 2012, 53.2
   • Hoge Raad, DD 2012, 53.3
   Print Friendly and PDF ^