Deel politiedossier zoek: Openbaar ministerie niet-ontvankelijk in strafvervolging

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 28 september 2012, LJN BY0031 Verdachte is in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar ter zake van het medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met een in art. 2, eerste lid, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod.

Standpunt AG

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep gerequireerd tot

niet-ontvankelijkverklaring van het OM in zijn strafvervolging, omdat het dossier blijvend incompleet is en dus de verdediging niet meer kan nagaan of de handelingen in het buitenland conform het geldend recht zijn uitgevoerd en ook de in de fase van het hoger beroep uitgevoerde onderzoekshandelingen dat niet kunnen rechtzetten.

Standpunt verdediging

Door en namens de verdachte eveneens bepleit dat het OM niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn strafvervolging. Een deel van het strafdossier is zoekgeraakt, als gevolg waarvan verdachte in zijn verdediging is geschaad. Strafvermindering zou nvoldoende compensatie bieden aan verdachte.

Oordeel Hof 

Het hof overweegt dat vijf ordners deel uitmakend van het politiedossier ontbreken. Deze ordners bevatten in het bijzonder afschriften van uitgaande rechtshulpverzoeken, de naar aanleiding van die rechtshulpverzoeken ontvangen stukken en inkomende rechtshulpverzoeken en de Nederlandse stukken die in antwoord daarop aan de buitenlandse autoriteiten zijn toegezonden, bevatten. Daarvan maakten deel uit de processen-verbaal van bevindingen omtrent de onderschepping van het transport van de verdovende middelen in Calais in Frankrijk.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is aannemelijk geworden dat het niet mogelijk is om op enigerlei wijze het dossier alsnog te completeren.

Het ontbreken van de genoemde stukken heeft in het bijzonder tot gevolg dat een rechterlijke toetsing van de rechtmatigheid van onderzoekshandelingen die hebben plaatsgevonden in het buitenland onmogelijk is geworden, aldus het hof. Gelet daarop is het hof van oordeel dat het zoekraken van deze stukken een ernstige inbreuk op beginselen van een behoorlijke procesorde oplevert waardoor met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.

Het hof acht het OM dan ook niet-ontvankelijk in zijn strafvervolging.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^