De Witwaswedloop

Op 1 januari 2017 is het wetboek uitgebreid met art. 420bis lid 1 en 420quater lid 1 Sr, waarin het nieuwe ‘eenvoudig witwassen’ strafbaar wordt gesteld. 

Volgens de minister is het strafbaar stellen van eenvoudig witwassen noodzakelijk, omdat verbeurdverklaring van criminele winst bij een ontslag van alle rechtsvervolging niet mogelijk is en justitie zo geld misloopt.

Zo ontspint zich een kat- en muisspel tussen de Hoge Raad en de wetgever. De minister creëert een nieuwe bepaling die expliciet strafbaar stelt wat de rechter geacht wordt weg te strepen indien het gronddelict en het witwassen beide op de tenlastelegging staan en de verdachte ten aanzien van die winst niets bijzonders heeft gedaan. De Hoge Raad op zijn beurt geeft vooruitlopend op de nieuwe strafbaarstelling in het overzichtsarrest van 13 december 2016 alvast aan dat de rechter eigenlijk niet van de ingeslagen weg hoeft terug te keren. 

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^