De wisselwerking tussen het strafrecht en de (bestuursrechtelijke) handhaving van het mededingingsrecht

Bij de handhaving van het mededingingsrecht spelen strafrechtelijke beginselen steeds vaker een belangrijke rol, mede vanwege uitbreiding van onderzoeksbevoegdheden en sanctiemogelijkheden. Tijdens deze cursus wordt nader ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen strafrechtelijke handhaving en bestuursrechtelijke handhaving. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan invloeden van het strafrecht op het handhavingsproces bij de Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa, OPTA en CA).

Doel van deze cursus is om in het kader van bestuursrechtelijke handhaving de kennis van de deelnemers te vergroten ten aanzien van enkele strafrechtelijke beginselen. Deze cursus biedt de deelnemers de benodigde kennis om te signaleren of toezichthouders de grenzen van hun bevoegdheden oprekken (of dreigen op te rekken) en hoe daarmee in de praktijk kan worden omgegaan.

Programma

Deel I: Bestuursrechtelijke handhaving versus strafrechtelijke handhaving
 • Bestuurlijke boeteprocedure
 • Onderzoeksbevoegdheden ACM
 • Sancties
 • Strafrechtelijke procedure
 • Verdachte & Openbaar Ministerie
Deel II: Strafrechtelijke beginselen en bestuursrechtelijke boeteprocedures
 • Zwijgrecht (van individuen en ondernemingen)
 • Nulla poena beginsel
 • Ne bis in idem en samenloop
 • Nemo tenetur
 • Europese dimensie (jurisprudentie EHRM / HvJ)
 • Daderschap: feitelijk leidinggeven, opdracht geven en medeplegen
 • Straftoemeting

DOELGROEP

 • Advocaten
 • Overheidsjuristen
 • Bedrijfsjuristen
 • Leden van toezichtautoriteiten

DOCENTEN

 • David S. Schreuders, partner bij DLA Piper (praktijkgroep Litigation & Regulatory).
 • Joost Fanoy, advocaat Mededinging & aanbesteding bij BarentsKrans.

Praktische informatie

Datum & tijd: Donderdag 15 mei 2014 | 14.00 – 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

Kosten: € 199,- excl. BTW Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursus een uitgebreide digitale jurisprudentie-, literatuursyllabus en wettenbundel.

PO-punten: 3

Locatie: Plein 15-16 (2511 CR) te Den Haag. Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Routebeschrijving Klik hier voor de routebeschrijving.

Belangstelling? Klik hier om in te schrijven, of stuur een e-mail naar inschrijven@bijzonderstrafrechtacademie.nl.

Print Friendly and PDF ^