De Wet transparant toezicht financiële markten: een verschuiving naar meer openheid in het financieel toezicht

In deze bijdrage wordt het voorstel voor de Wet transparant toezicht financiële markten besproken, dat wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het consultatievoorstel. Met het voorstel krijgen DNB en de AFM aanvullende transparantiebevoegdheden om i) direct te kunnen reageren op uitlatingen van een overtreder, en ii) in meer gevallen een openbare waarschuwing af te kunnen geven. Daarnaast komt er met het wetsvoorstel een verplichting voor DNB om kerngegevens van banken te publiceren. Tegelijkertijd versterkt het wetsvoorstel de rechtsbescherming van de betrokkene op verschillende punten. Het wetsvoorstel doet de balans tussen transparantie en geheimhouding in het financieel toezicht verder verschuiven naar meer openheid.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^