De toepassing van de bewijsminimumregel in het strafrecht

Wat stelt de bewijsminimumregel van artikel 342 lid 2 Sv eigenlijk nog voor? Met de bekende arresten van 30 juni 2009 lijkt (of: leek) de Hoge Raad een subtiele, maar belangrijke koerswijziging te hebben ingezet, door de regel te stellen dat naast de verklaring van de getuige nog een tweede bewijsgrond moet worden gebezigd die voldoende steun geeft aan die verklaring.  

Print Friendly and PDF ^