‘De ruimte van de rechter in de relatie rechter-media onder het EVRM’

Er is een belangrijk maatschappelijk debat gaande over de rechtspraak. Dit debat is niet alleen van groot belang voor het publiek, maar ook voor de rechtspraak zelf. Het is lastig vast te stellen in welke mate de rechter actief aan het debat en de verslaggeving over justitile zou moeten meedoen zonder zicht te hebben op de ruimte die de rechter heeft om zich in de media uit te laten. Het EVRM biedt een essentieel toetsingskader om deze ruimte vast te stellen. In dit artikel wordt aan de hand van haar jurisprudentie de visie van het EVRM op de relatie tussen de rechter en media in beeld gebracht.

Lees verder:

  • NJB Aflevering 4, door S. Dijkstra
Print Friendly and PDF ^