'De reikwijdte van het verschoningsrecht'

In de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 14 januari 2015 oordeelde de rechter dat het ‘governance rapport’ opgesteld door advocaten van De Brauw Blackstone in de Vestia-zaak niet viel binnen het verschoningsrecht van advocaten. De vraag die hieruit voort komt is hoe ver het civiele verschoningsrecht reikt. Deze bijdrage behandelt kort de kritiek op deze uitspraak en beziet voorts of het van belang is dat documenten, ten aanzien waarvan een beroep op het verschoningsrecht wordt gedaan, juridische bevindingen, kwalificaties en conclusies bevatten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoud en grondslag van het verschoningsrecht door te verwijzen naar relevante wettelijke bepalingen en jurisprudentie. Geconcludeerd wordt dat op grond van de benadering van de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld moet worden dat door advocaten ten behoeve van hun cliënten opgestelde onderzoeksrapporten binnen de reikwijdte van het functionele verschoningsrecht vallen. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^