De organisatie van de nationale politie

De politie is in ons land voor het eerst nationaal georganiseerd. Dit biedt een belangrijke basis voor meer eenheid in de organisatie. De Politiewet 2012 voorziet in een fijnmazig systeem van rechtsbetrekkingen voor bestuursorganen en functionarissen die binnen het nationale politiebestel verantwoordelijkheid dragen.

Aan de beheerskant zijn dat de minister van Veiligheid en Justitie en de korpschef met zijn 10 regionale politiechefs, 43 districtchefs en 168 basisteamchefs. Aan de gezagskant zijn dat de 214 burgemeesters, 214 gemeenteraden, 10 regioburgemeesters en het College van procureurs-generaal met de daaronder ressorterende 10 hoofdofficieren en 800 officieren van justitie.

De verknoping van de beheers- en gezagskant is typerend voor het politiebestel. Het vormt de ruggengraat van de nationale politie en schept de voorwaarden voor een efficiënter beheer en een betere beleidsmatige aansturing van de politie - met als doel dat Nederland veiliger wordt. Helderheid over en begrip van de Politiewet 2012 is daarvoor een absolute voorwaarde.

Dit boek is dan ook een must voor iedereen die beroepsmatig met de politie te maken heeft.

Klik hier voor het bekijken van de inhoudsopgave en hier voor het eerste hoofdstuk.

Klik hier om het boek te bestellen via Kluwer.

Print Friendly and PDF ^