De (on)mogelijkheid van interne compensatie door de ontvanger

In de aansprakelijkstellingspraktijk blijkt de ontvanger zich met enige regelmaat te beroepen op interne compensatie. Op grond van de wettelijke bevoegdheid van de ontvanger en het accessoire karakter van de aansprakelijkstelling, is de ontvanger jegens de aansprakelijk gestelde evenwel gebonden aan de feiten en omstandigheden zoals die aan de aanslag ten grondslag zijn gelegd op het moment dat bij tot aansprakelijkstelling overgaat.

  • Door F.A. Piek en A.A. Kan in Weekblad voor Fiscaal Recht 2013/1005
Print Friendly and PDF ^