De nieuwe wet processtukken in het straf(proces)recht (Kerckebosch)

15 november 2012 Een nieuwe wet die de procespositie van partijen ingrijpend zal veranderen!

De volgende aspecten staan centraal tijdens deze studiedag:

  •   Wat zijn processtukken?
  •   Houdbaarheid van het relevantiecriterium: wat is ‘relevant’?
  •   Kennisneming van processtukken: theorie en praktijk
  •   Tijdelijke onthouding van processtukken: het onderzoeksbelang
  •   Permanente afscherming van processtukken: gronden voor afscherming
  •   Rol verdediging bij samenstelling dossier?
  •   De nieuwe positie van de rechter-commissaris
  •   De zittingsrechter en de dossierproblematiek

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^