'De met de voordeelontneming corresponderende civiele vordering'

Het Wetboek van Strafvordering kent diverse procedures die moeten voorkomen dat de gewezen verdachte dubbel moet betalen als gevolg van met de ontnemingsmaatregel corresponderende civiele vorderingen of dat gebrek aan verhaalmogelijkheden voor de derde-benadeelde ontstaan. De auteur pleit ervoor dat strafrechters ook tussen derde-benadeelde en verdachte tot stand gekomen civiele vaststellingsovereenkomsten gaan betrekken bij verzoeken om matiging, kwijtschelding of overdracht van het ontnemingsbedrag. Lees verder:

 

Om dit artikel te kunnen raadplegen dient u te zijn geabonneerd op Strafblad. 

 

Print Friendly and PDF ^