De komst van een openbaar UBO-register

Onlangs heeft de Minister van Financiën in een kamerbrief de contouren van het UBO-register bekend gemaakt. Het meest in het oog springend is de keuze voor een openbaar toegankelijk register. Waar gegevens van UBO’s nu überhaupt niet bekend zijn, kunnen deze gegevens straks door eenieder worden opgevraagd. Een keuze waarmee menig UBO niet erg gelukkig zal zijn. Maar ook andere belanghebbende instanties maken zich zorgen over de afnemende privacy van UBO’s. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^