De Hoge Raad over getuigenverzoeken | Toewijzing vergt vanaf 1 juli 2014 meer motivering en tijdigheid

De Hoge Raad heeft een overzichtsarrest gewezen inzake het oproepen en horen van getuigen ter terechtzitting op verzoek van de verdediging in gewone strafzaken. De Hoge Raad lijkt de feitenrechter tot meer terughoudendheid bij toewijzing van getuigenverzoeken te willen bewegen, terwijl hij zelf ook een stap terug zet bij beoordeling van (afwijzende) beslissingen in cassatie. Het meest wezenlijk zijn echter de eisen die aan de verdediging worden gesteld ten aanzien van onder meer motivering en tijdigheid van getuigenverzoeken. Die eisen lijken zwaarder te zijn dan tot nu toe vaak werd aangenomen.

Lees verder:

 

Rick Robroek verzorgt op 14 november 2014 samen met Jacob de Boer de Cursus Schuld & Verwijtbaarheid in Straf- en Bestuursrecht. Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^