De hedendaagse gevaren voor de belastingadviseur

door S.C.J. Knoester en M.J.N. Vermeij in WFR 2012/1653 In dit artikel gaan de auteurs nader in op de vraag welke straf- en boeterechtelijke risico's er nu daadwerkelijk voor de belastingadviseur zijn. Het bestuurlijke en strafrechtelijke traject wordt aan de orde gesteld alsmede de mogelijke verweren die in dat kader kunnen worden gevoerd.

 

Print Friendly and PDF ^