De convenanten tussen de Belastingdienst, de AFM, het BFT en de NBA en de fiscale geheimhoudingsplicht

In de jacht op 'foute' accountants heeft de Belastingdienst met de Autoriteit Financiële Markten, het Bureau Financieel Toezicht en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants convenanten gesloten waarin wordt afgesproken dat informatie uit belastingcontroles, die wijzen  op “ontoelaatbaar gedrag van accountants en accountantsorganisaties”, te delen met BFT, AFM en BNA. In deze convenanten wordt de samenwerking en informatiedeling tussen de betrokken partijen nader uitgewerkt. De convenanten geven echter blijk van onvoldoende begrip van de reikwijdte van de fiscale geheimhoudingsplicht, aldus Tom van de Laar.

Zie ook

Print Friendly and PDF ^