De bewijslast ten aanzien van het Kittel-criterium

Ingeval een belastingplichtige onderdeel blijkt te zijn van een BTW-(carrousel)fraude speelt veelal de vraag of de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de betrokken belastingplichtige wist of behoorde te weten onderdeel te zijn van de fraude en aldus geen recht op vooraftrek heeft (het Kittel-criterium). Recent gewezen arresten van het Hof van Justitie EU duiden echter op een zwaardere bewijslast; alleen indien buiten redelijke twijfel vaststaat dat aan het Kittel-criterium is voldaan, kan het recht op vooraftrek worden geweigerd.

Lees verder:

  • De bewijslast ten aanzien van het Kittel-criterium, door mr. F.A. Piek en mr. A.A. Kan (beiden werkzaam bij Jaeger advocaten-belastingkundigen) in WFR 2013/652
Print Friendly and PDF ^