Politie en justitie moeten leren van fouten

Hebben politie en justitie dan niets geleerd van gerechtelijke dwalingen in het verleden? De Kamer vraagt minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) om beterschap.

Politie en justitie hebben ernstige fouten gemaakt in een strafrechtelijk onderzoek rond een zedenzaak. Getuigen werden woorden in de mond gelegd, ontlastend bewijsmateriaal werd weggelaten, verklaringen werden verdraaid en er was sprake van tunnelvisie. Helder (PVV) wil dat Opstelten de officier van justitie in kwestie ontslaat. Daarnaast wil zij dat er verontschuldigingen en een schadevergoeding worden aangeboden. De minister beaamt dat men onvoldoende kritisch is geweest. Hij maakt excuses en er zal een schadevergoeding worden uitgekeerd. Ook zal hij het klachtrecht en de disciplinaire maatregelen bij het OM tegen het licht houden.

Weer is er sprake van een justitiële dwaling 

Onder verwijzing naar de Schiedammer parkmoord vraagt De Wit (SP) hoe het mogelijk is dat niemand ingreep. Weer raakten politie en justitie verzeild in een justitiële dwaling. Oskam (CDA) concludeert dat men weinig geleerd heeft van het verleden. "De grove fouten in dit proces waren een nachtmerrie voor de verdachte", volgens Berndsen (D66). Zij meent dat het recht op een eerlijk proces wordt geschonden door de eenzijdige focus op slachtoffers. Zij vraagt de minister daarom om reflectie op dit aspect van zijn beleid.

Zorgen om vertrouwen in de rechtsstaat

De kwaliteit van de opsporing en vervolging is belangrijk voor het vertrouwen in de rechtsstaat: "Moedwillig rommelen in de strafrechtketen is niet acceptabel", aldus Van der Steur (VVD). Ook Recourt (PvdA) maakt zich zorgen over het vertrouwen. Hij ziet een achterliggend probleem in de "afnemende magistratelijkheid" van de officier van justitie. Kritische distantie en onpartijdigheid zijn hard nodig. Het is volgens hem ook een morele zaak, want je kunt niemand verwijten de regels te overtreden als je dat zelf ook doet.

De Kamer stemt op 28 mei over de ingediende moties.

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^