'De Belgische dataretentiewetgeving na het vernietigingsarrest van 11 juni 2015: another one bites the dust?'

De vernietiging van de Belgische dataretentiewetgeving door het Grondwettelijk Hof bij arrest van 11 juni 2015 doet vragen rijzen naar de gevolgen hiervan voor de internetserviceproviders en naar de beperkingen die het proportionaliteitsbeginsel oplegt aan toekomstige dataretentiewetgeving. In dit artikel wordt hier nader op ingegaan, en onderzocht in welke mate het nieuwe voorontwerp van wet inzake dataretentie een antwoord biedt op de kritiek van het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof. Deze bijdrage gaat eerst in op de inhoud van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 11 juni 2015 en de gevolgen hiervan voor de internetserviceproviders. Daarna beantwoordt de auteur de vraag welke beperkingen het proportionaliteitsbeginsel oplegt aan toekomstige dataretentiewetgeving. Tot slot volgt een analyse van het recente voorontwerp van wet inzake dataretentie dat beoogt een antwoord te bieden op de kritiek van het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof en een besluit. Lees verder:

De Belgische dataretentiewetgeving na het vernietigingsarrest van 11 juni 2015: another one bites the dust? door A. Carton in Computerrecht 5, 2015

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op Computerrecht. 

 

Print Friendly and PDF ^