De beledigde en bedreigde politieagent als beroepsmatig benadeelde partij: Een pleidooi voor afschaffing van de bijzondere bewijskracht en voor de categorische afwijzing van schadevergoedingen

Het komt steeds vaker voor dat politieagenten niet alleen aangifte doen van een strafbaar feit waarvan zij slachtoffer zijn geworden, maar zich ook voegen als benadeelde partij in het strafproces voor het indienen van een schadever- goedingsverzoek vanwege de immateriële schade die zij door het strafbare feit hebben geleden. Bij een dergelijke praktijk zijn zeker in geval van bagatel- delicten zoals een simpele belediging of een niet al te serieus te nemen bedreiging, enkele zeer principiële kanttekeningen te plaatsen. Een voeging doet onder deze omstandigheden af aan het motief van de politieagent om aangifte te doen, maar ook aan de waarde van diens verklaring voor het bewijs. In deze bijdrage wordt de stelling geschraagd dat de bijzondere bewijskracht van een ambtsedig proces-verbaal dient te worden afgeschaft en de vordering tot immateriële schadevergoeding van een politieambtenaar categorisch van de hand dient te worden gewezen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^