'De begrensde reikwijdte van de fiscale geheimhoudingsplicht bij een derdenonderzoek'

Kennelijk is de Belastingdienst van mening dat de fiscale geheimhoudingsplicht van art. 67, lid 1 AWR ‘voor iedereen tegenover iedereen voor gegevens van iedereen’ geldt, dus ook voor degene bij wie het derdenonderzoek wordt gehouden. Deze persoon zou de belastingplichtige derde op wie het onderzoek betrekking heeft niet mogen informeren. Tevens zou die persoon de hem door de Belastingdienst verstrekte informatie over de belastingplichtige derde niet mogen delen met zijn eigen gemachtigde. In deze opinie gaat de auteur in op de vraag of een dergelijke, strikte uitleg wel onder de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in art. 67, lid 1, AWR valt. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^