Cursus Strafrecht in de (Bermuda) driehoek Luxemburg-Straatsburg-Den Haag: nieuwe verweren en opsporingsmogelijkheden uit Europa

De strafrechtspraktijk gaat interessante tijden tegemoet. Anders dan in andere rechtsgebieden zijn we in het strafrecht nog niet zo gewend aan rechtstreekse werking van richtlijnen en bemoeienis van het Hof van Justitie bij de interpretatie ervan. Met ingang van 1 december 2014 heeft het Hof van Justitie echter volledige jurisdictie gekregen over de pre-Lissabon regelgeving op strafrechtelijk gebied. Daardoor zal het HvJ een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling van strafprocessuele waarborgen, waar voorheen vooral het EHRM de scepter zwaaide.

In dat kader staat tijdens deze cursus de wisselwerking centraal tussen de jurisprudentie van de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie EU. Deze wisselwerking wordt door Taru Sponken & Thom Dieben toegelicht aan de hand van actuele onderwerpen en ontwikkelingen, waarbij ook de richtlijnen (die zijn gestoeld op Straatsburgse jurisprudentie) over de presumptie van onschuld, het Europees onderzoeksbevel, het Europees beschermingsbevel, het recht op informatie en inzage in processtukken en toegang tot een advocaat in strafzaken aan bod komen. Deze ontwikkelingen worden gekoppeld aan de dagelijkse strafrechtpraktijk, waarbij wordt ingegaan op nieuwe opsporingsmogelijkheden en verweren.

Tot slot wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling dat sinds kort iedere strafrechter in beginsel Unierechter is, Unierecht moet toepassen en prejudiciële vragen kan stellen.

De te bespreken actuele ontwikkelingen zullen tijdens de cursus onder meer gekoppeld worden aan volgende onderwerpen:

 • Voorlopige hechtenis: wederzijdse erkenning vs. schorsing
 • Inzet (bijzondere) opsporingsmiddelen (o.a. Europees Onderzoeksbevel)
 • Zwijgrecht
 • Onschuldpresumptie
 • Slachtofferrechten (o.a. Europees Beschermingsbevel)
 • Toelaatbaarheid van bewijsmateriaal
 • Getuigenverklaringen
 • Recht op rechtsbijstand/advocaat bij politieverhoor
 • Recht op tegenonderzoek wanneer een deskundig onderzoek is uitgevoerd
 • Redelijke termijn

Docenten

 • Taru Sponken, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar Straf(proces)-recht aan de Universiteit Maastricht
 • Thom Dieben, advocaat bij  Jahae Advocaten en docent aan de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Utrecht

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 17 april 2015 | 10.00-17.00 (inloop vanaf 9.30 uur)

Locatie: Plein 15-16 te Den Haag. Op loopafstand van station Den Haag Centraal en Den Haag Hollands Spoor (ca. 10 minuten).

Kosten: € 349,- excl. BTW Deze prijs is inclusief:

 • Syllabus
 • Lunch
 • Consumpties

PO-punten: 6 NOvA

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^