Cursus Onbewuste Culpa Donderdag 7 november | 5 PO-punten € 275,-

Het bestraffen van gevallen van onbewuste culpa confronteert de rechtspraktijk en rechtswetenschap onverminderd met problemen. Waarom en hoe valt bestraffing te rechtvaardigen van iemand die niet wist dat hij in de fout ging en die moet leven in de wetenschap dat door die fout iemand lichamelijk letsel is toegebracht of is komen te overlijden? In deze cursus staat dit culpa-probleem centraal. Aan de hand van literatuur en jurisprudentie zal de bijzondere positie van de onbewuste culpa ten opzichte van de andere schuldvormen, zoals de bewuste schuld, roekeloosheid en het voorwaardelijk opzet worden gemarkeerd, tevens komt de afgrenzing met de AVAS-schuld aan de orde. In dat verband zal ruim aandacht besteed worden aan de de culpa-jurisprudentie van de Hoge Raad, het bewijs van de culpa door feitenrechters en de bestraffing daarvan.

In deze cursus is een belangrijke rol weggelegd voor de mogelijke verweren die een rol kunnen spelen in culpa-zaken. Dit zal gebeuren aan de hand van afgesloten zaken uit de praktijk, waarbij niet alleen verkeerszaken aan bod komen, maar ook zaken uit de gezondheidszorg, uit de militaire strafrechtspraak en naar aanleiding van ongevallen bij activiteiten als vlotvaren en klimmen.

Programma

9.30 uur – 9.45 uur        Inloop

9.45 uur – 10.45 uur      Inleiding culpa

  • Begrip culpa
  • Onbewust culpa vs. bewuste schuld, roekeloosheid en voorwaardelijk opzet
  • Onbewuste culpa vs. AVAS-schuld

10.45 uur – 11.00 uur    Pauze

11.00 uur – 12.00 uur    Vervolg Inleiding culpa

  • Het bewijs van de onbewuste culpa
  • Het straffen van de onbewuste culpa
  • Verweren en de onbewuste culpa

12.00 uur – 13.00 uur    Lunchpauze

13.00 uur – 14.00 uur    Bespreken van casusposities

14.00 uur – 14.15 uur    Pauze

14.15 uur – 15.15 uur    Vervolg casusposities

15.15 uur – 15.30 uur    Pauze

15.30 uur – 16.30 uur    Vervolg casusposities

Doelgroep

Advocaat-stagiaires, advocaten, leden van de rechterlijke macht, OM’ers, juristen.

Docent: Rick Robroek

Rick is werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen, als stafjurist bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg. Hij doet onderzoek naar de gevolgen van de rechterlijke organisatie op het systeem van strafvordering, is medeoprichter van de blog Ivoren Toga en heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder de boeken “Onbewuste culpa. Een analyse van de ondergrens van strafrechtelijke aansprake- lijkheid” en  “Hoofdwegen door het verkeersrecht”.

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 7 november 2013 | 9.45 – 16.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur).

Kosten: € 275,- excl. BTW

Locatie: Plein 15-16 (2511 CR) te Den Haag. Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Routebeschrijving: Klik hier voor de routebeschrijving.

Belangstelling? Klik hier om in te schrijven, of stuur een e-mail naar inschrijven@bijzonderstrafrechtacademie.nl.

Print Friendly and PDF ^