Cursus Marktmisbruik | 13 november 2015

Verdenkingen van gebruik van voorwetenschap of marktmanipulatie staan garant voor vette krantenkoppen, onherstelbare reputatieschade als een (rechts)persoon de status van verdachte krijgt en verhitte debatten tussen AFM, Openbaar Ministerie en advocatuur.

Deze (praktisch ingestoken) cursus bestaat uit een viertal blokken, welke achtereenvolgens zullen worden behandeld: (1) Openbaarmakingplicht; (2) Voorwetenschap; (3) Marktmanipulatie; en (4) Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

Tijdens het eerste blok staat de openbaarmakingplicht centraal, waarbij het nationaal juridisch kader uiteen wordt gezet. Daarnaast komen de openbaarmaking van koersgevoelige informatie en de uitstelregeling aan bod. Tot slot wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de spanning tussen de openbaarmakingsplicht en handelen met voorwetenschap.

Tijdens het tweede en derde blok wordt dan verder ingegaan op het gebruik van voorwetenschap en het verbod van marktmanipulatie (begrip 'voorwetenschap', begrip 'transactie', uitzonderingen op het verbod). Hierbij komen onder meer het tipverbod (selectieve openbaarmaking, polsen van grootaandeelhouders), preventieve maatregelen (Chinese Walls), meldings- verplichtingen (insider melding), beleggingsadviezen (analistenrapporten, journalistieke producten) en de klikplicht aan bod.

Het vierde blok ziet op het toezicht en de handhaving van marktmisbruik.

Per blok wordt ook ingegaan op actuele ontwikkelingen (bijv. Libor, High Frequency Trading etc.) en de Europese dimensie. Zo komt relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie aan bod, de te verwachten ontwikkelingen per 2016, aankomende wetswijzingen als gevolg van de nieuwe Richtlijn marktmisbruik en Verordening marktmisbruik en de gevolgen hiervan voor de praktijk.

Programma

De cursus is opgedeeld in een viertal blokken:

I Openbaarmakingplicht

 • Juridisch kader
 • Openbaarmaking van koersgevoelige informatie
 • Uitstelregeling
 • Spanning tussen de openbaarmakingsplicht en handelen met voorwetenschap

II Voorwetenschap

 • Verbod van het gebruik van voorwetenschap (begrip 'voorwetenschap', begrip 'transactie', uitzonderingen op het verbod)
 • Tipverbod (selectieve openbaarmaking, polsen van grootaandeelhouders)
 • Preventieve maatregelen (Chinese Walls)
 • Meldingsverplichtingen (insider melding)
 • Klikplicht

III Marktmanipulatie

 • Informatiemanipulatie
 • Transactiemanipulatie
 • Beleggingsadviezen (analistenrapporten, journalistieke producten)

IV Toezicht & handhaving

 • Tripartiete-overleg (OM/FIOD/AFM)
 • Taken en bevoegdheden AFM
 • Rol van het strafrecht
 • Rechtsbescherming
 • Sancties

Klik hier voor de  PDF-versie.

Docent

Pieter Duyx, Senior Legal Counsel NN Group & redacteur bij het Tijdschrift voor Sanctierecht & compliance voor ondernemingen.

Voor zijn overstap naar Nationale Nederlanden is Pieter een aantal jaren werkzaam geweest bij DNB en AFM als senior jurist. Ook heeft hij een tijdje het vak ‘Onderneming en strafrecht' aan de UvA gedoceerd. Door zijn achtergrond kan Pieter het onderwerp zowel vanuit het perspectief van de onderneming als de toezichthouder benaderen.

Praktische Informatie

Datum & tijd: 13 november 2015 | 14.00 – 18.30 uur

Locatie: Plein 15-16, Den Haag.

Routebeschrijving Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 250,- excl. BTW Deze prijs is inclusief:

 • Syllabus
 • Consumpties

PO-punten: 4

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

Print Friendly and PDF ^