Cursus De nieuwe RC | 17 april 2013 (SDU)

De Wet Versterking positie rechter-commissaris is per 1 januari 2013 in werking getreden. Door de nieuwe wet verandert de rol van de rechter-commissaris. Deze zal als ‘rechter in het vooronderzoek’ optreden die toezicht moet houden op het goede verloop ervan. Deze cursus gaat in op de belangrijkste wijzigingen in de praktijk. Van de rechter-commissaris die deze cursus geeft, leert u welke verzoeken u als verdediging kunt doen en wanneer dit strategisch het beste is. Zodat terugverwijzing tijdens het onderzoek ter zitting naar de rechter-commissaris zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^