OESO publiceert principes voor toezicht & inspectie

De OESO heeft “Best Practice Principles” gepubliceerd met betrekking tot toezicht en inspectie. In het rapport “Regulatory Enforcement and Inspections” geeft de internationale organisatie informele guidance over beleid, organisatie en instrumenten.

De grote uitdaging voor overheiden is het ontwikkelen van handhavings- strategieën die de best mogelijke resultaten opleveren door het bereiken van het hoogst mogelijke niveau van naleving, terwijl de kosten hiervoor en administratieve lasten zo laag mogelijk blijven. Slechts enkele OESO-landen hebben op dit gebied aanzienlijke hervormingen doorgevoerd. Veel andere OESO-landen overwegen momenteel initiatieven tot hervorming en zijn hiervoor op zoek naar begeleiding en voorbeelden van best practices.

De OESO is van mening dat - om deze leemte te vullen - het nuttig is om tijdig een aantal key principes en richtlijnen voor het organiseren van en de hervorming van inspecties uiteen te zetten. Deze principes zijn gebaseerd op een enquête uitgevoerd onder de OESO-landen in 2012, expert papers gepresenteerd aan het Regulatory Policy Committee van de OESO alsook op aanvullende (landen) informatie.

Het rapport beoogt een overkoepelend kader te schetsen voor het onder- steunen van initiatieven inzake de verbetering van handhaving, waardoor inspecties effectiever, efficiënter, minder belastend zijn voor degenen die worden geïnspecteerd en tegelijkertijd minder middelen vergen van overheden. De principes in het rapport kaarten het ontwerp van beleid aan, de instellingen en instrumenten om de naleving te bevorderen - en het proces van hervorming van inspectiediensten om resultaten te bereiken.

Het rapport vormt een aanvulling op de Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance uit 2012 en is bedoeld om landen te helpen bij de hervorming van inspecties en het ontwikkelen van beleid ten aan zien van handhaving. Het gaat om informele principes die bedoeld zijn om richting te geven. Ze zijn goedgekeurd op het niveau van het Regulatory Policy Committee en hebben dus de formele status van soft law welke is geadopteerd door de OESO Council maar welke niet bindend zijn voor OESO-landen.

De 11 principes zijn de volgende:

 1. Evidence-based enforcement
 2. Selectivity
 3. Risk focus and proportionality
 4. Responsive regulation
 5. Long-term vision
 6. Co-ordination and consolidation
 7. Transparent governance
 8. Information integration
 9. Clear and fair process
 10. Compliance promotion
 11. Professionalism

Print Friendly and PDF ^