Corporate plea bargaining

Het gist en gonst rond het verschoningsrecht in de publiciteit, de rechtszaal en de politiek. Justitie klaagt dat het verschoningsrecht door advocaten als ‘procedureel wapen’ wordt ingezet, advocaten klagen dat vertrouwelijke communicatie wel degelijk wordt ingezien en dat er veel fouten worden gemaakt bij het ‘uitgrijzen’. En nu ligt er het voorstel dat advocatenkantoren onderzoek kunnen gaan doen naar fraude door hun cliënten.

Van advocaten kan kennelijk worden gevraagd om zowel partijdig te zijn – kernwaarde van het beroep – als onpartijdig en objectief. De NS-zaak van De Brauw Blackstone Westbroek laat echter zien hoe snel er op dat punt problemen kunnen ontstaan.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^