‘Conservatoir beslag en verhaalsfrustratie bij een klagende derde’

Het Openbaar Ministerie legt in strafrechtelijke onderzoeken conservatoir beslag om het recht tot verhaal van een op te leggen geldboete en/of op te leggen ontnemingsmaatregel veilig te stellen. De wetgever heeft de mogelijkheid geboden om in dit kader eveneens beslag te leggen op voorwerpen die niet langer aan de verdachte, maar aan een ander zijn gaan toebehoren. Dit zogenaamde anderbeslag, dat onderscheiden dient te worden van derdenbeslag, is mogelijk indien sprake is van verhaalsfrustratie. De vraag is wat hieronder precies dient te worden verstaan. Naar aanleiding van de parlementaire geschiedenis en naar aanleiding van onder meer een recent arrest van de Hoge Raad (HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2746ECLI:NL:HR:2014:2746) behandelen de auteurs deze vraag. Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^