Congres Milieustrafrecht: Trends & Toekomstige Ontwikkelingen | vrijdag 1 december 2016

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd. Daarnaast worden steeds vaker bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Tijdens dit congres staan de trends en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van dit vakgebied centraal.   

Programma

Strafrechtelijk afpakken bij milieucriminaliteit

Sprekers: Nanina van Zanden & Rudie Neve

 • Onderzoek naar de stand van zaken van strafrechtelijk afpakken bij milieucriminaliteit binnen de Nationale Politie en bijzondere opsporingsdiensten.
 • Achterstand voor financieel rechercheren bij milieucriminaliteit ten opzichte van commune delicten.
 • Bredere afpakmogelijkheden bij milieucriminaliteit door bijvoorbeeld het gebruik van de Wet op de economische delicten.
 • Triangulatie van expertise (financieel, milieu, digitaal) is van belang om tot een adequaat financieel rapport te komen.
 • Doelen op tactisch en strategisch niveau kunnen van invloed zijn op de keuzes die gemaakt worden bij strafrechtelijk afpakken van milieucriminaliteit.
 • De complexiteit van milieucriminaliteit heeft effect op de afdoening van het Openbaar Ministerie.

 

Actuele ontwikkelingen in de handhaving van het milieustrafrecht

Spreker: Ingeborg Koopmans

 • Ontwikkeling naar het aanpakken van feitelijk leidinggevers
 • Het zoeken naar een passende bestraffing
 • Effecten van strafrechtelijk ingrijpen beoogd en niet beoogd

 

Trends in georganiseerde misdaad: wildlife crime

Spreker: Daan van Uhm

 

Materieelrechtelijke knelpunten

Spreker: Leo Hendriks

 • Bestuursrechtelijke struikelblokken
 • Bewijsperikelen vanwege de normstelling
 • ‘Zware’ milieudelicten
 • Kleurloos opzet

 

Wetgevingsupdate

Spreker: Hansje van den Noort

 

De strafrechtelijke immuniteit van overheden - Een stand van zaken

Spreker: David Roef

 • Recente ontwikkelingen in de rechtspraak
 • Boeterechtelijke positie van overheden
 • Mensenrechtelijk perspectief op de immuniteit
 • Overheden in de risicomaatschappij - argumenten pro en contra immuniteit
 • Behandeling & verwerping Initiatiefvoorstel Opheffing strafrechtelijke immuniteiten in Eerste Kamer

 

Ontwikkelingen en uitdagingen in het Europese milieustrafrecht

Spreker: Prof. dr. Michael Faure

 • De implementatie van de Europese richtlijn milieuaansprakelijkheid
 • Aanbevelingen van recent wetenschappelijk onderzoek
 • Trends naar bestuurlijke handhaving in verschillende lidstaten
 • Noodzaak aan datacollectie
 • Smart enforcement
 • Aanbeveling minimum criteria voor inspecties

Klik hier voor het programma in PDF.

 

Doelgroep

Het Congres Milieustrafrecht is onder meer bedoeld voor:

 • Advocaten
 • Overheidsjuristen (rijksoverheid, gemeenten, provincies)
 • OM'ers (officieren van justitie, parketsecretarissen, advocaten-generaal etc.)
 • Rechters
 • Bedrijfsjuristen
 • Toezichthouders
 • Handhavers
 • Bijzonder opsporingsambtenaren

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 1 december 2016 | 9.30 - 17.45 uur Inloop vanaf: 9.00 uur

Locatie: Centrum van Utrecht

Kosten: € 399,- excl. 21% BTW Deze prijs is inclusief:

 • Digitale cursusmateriaal
 • Lunch
 • Consumpties
 • Netwerkgelegenheid

PO/PE/NEVOA-punten: 6

 

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

Print Friendly and PDF ^