Congres Milieustrafrecht 2018 | Donderdag 31 mei

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd. Daarnaast worden steeds vaker bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Tijdens dit congres staan de ontwikkelingen ten aanzien van dit vakgebied centraal.

 

Programma
 

Milieucriminaliteit als ondermijnende criminaliteit
Spreker: Ingeborg Koopmans (Officier van Justitie Functioneel Parket Den Bosch)


Van signaal tot opsporing
Spreker: nader bekend te maken


Bewijs in milieustrafzaken
Spreker: Leo Hendriks (Wyck Advocaten & Raadsheer-Plaatsvervanger)

 • Bewijsperikelen
 • Monstername en analyse in het kader van een strafrechtelijk milieuonderzoek
 • Strafrechtelijk onderzoek op het gebied van Bodem  
 • Do and don’ts voor de opsporing
 • Kansen voor de verdediging


Ontwikkelingen in Forensisch Milieuonderzoek
Sprekers: Marion Stelling & Govert Verstappen (Forensisch Milieuonderzoek, Nederlands Forensisch Instituut)

Veel regels en normen in het milieustrafrecht bevatten criteria die alleen met technisch onderzoek te controleren zijn. Aan de hand van resultaten van zaakonderzoeken wordt ingegaan op: 

 • De mogelijkheden van technisch milieuonderzoek.
 • De kansen van technologische ontwikkelingen, zoals veldmeetmethoden voor analytisch chemisch onderzoek, toxiciteitstesten, betere wiskundige modellen om situaties te beschrijven en technieken gebaseerd op een Geografische Informatie Systeem (GIS).
 • De manieren waarop technologische ontwikkelingen de bruikbaarheid van technisch milieuonderzoek vergroot, zoals:
  • Een uitbreiding van onderzoeksmogelijkheden geeft eenduidigere conclusies.
  • Een betere presentatie van onderzoeksresultaten (meer foto’s en beelden) ipv alleen getallen.
  • Een verkorting van onderzoekstijden.

    

Samenwerking en informatie-uitwisseling in milieuzaken
Spreker: vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie


Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en feitelijk leidinggevers bij verdachte rechtspersonen: van schuld naar risico aansprakelijkheid?
Spreker: Jurjan Geertsma (JahaeRaymakers Advocaten) 

 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers en feitelijke leidinggevers
 • De verdediging van rechtspersonen en/of feitelijke leidinggevers in milieuzaken
   

Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel in het milieustrafrecht
Spreker: Marleen Velthuis (Stibbe Advocaten)

 • Verhouding strafzaak – ontnemingszaak
 • Conservatoir beslag
 • Ontnemingsmogelijkheden
 • Bewijs in ontnemingszaken
 • Berekenen voordeel: 
  • Gebruikte berekeningsmethoden
  • Significante verschillen tussen berekening OM en beoordeling rechter
  • Discussie over de hypothetische rechtmatige situatie 
  • Kostenaftrek bij berekening voordeel
    

Update rechtspraak milieustrafrecht
Spreker: Joyce Boonstra-Verhaert (JahaeRaymakers Advocaten & BijzonderStrafrecht.nl) 

 • Bespreking van de relevante uitspraken van het afgelopen jaar

 

Doelgroep 

Het Congres Milieustrafrecht is onder meer bedoeld voor: 

 • Advocaten
 • Overheidsjuristen (rijksoverheid, gemeenten, provincies) 
 • OM'ers (officieren van justitie, parketsecretarissen, advocaten-generaal etc.)
 • Rechters
 • Bedrijfsjuristen
 • Toezichthouders
 • Handhavers
 • Bijzonder opsporingsambtenaren

 

Deelnemers over de eerdere editie van dit congres:

 • "Weer zo'n mooi congres!"  
 • "De sprekers waren zeer goed!" 
 • "Een congres waar binnen verschillende disciplines het werkterrein van het milieustrafrecht betraden en meegenomen werden in ontwikkelingen op dit vlak vanuit het verleden, heden en toekomst." 
 • "Informatie ontvangen over de verschillende aspecten van milieu(straf)recht" 
 • "Inspirerende en leerzame dag, met waardevolle bijdragen vanuit zeer diverse invalshoeken."
 • "ik werd geboeid door de verhalen en onderwerpen en de wijze waarop die werden gepresenteerd." 
 • "Het merendeel van de gastsprekers hadden van mij nog wel wat langer door mogen gaan." 
 • "Goed gereedschap." 
 • "Eigenlijk meer dan volledig. Zo'n hoog niveau over de gehele dag maak je niet vaak mee." 

   

Praktische Informatie 

Datum & tijd: Donderdag 31 mei 2018 | 10.00 - 17.00 uur
Inloop vanaf: 9.30 uur 

Locatie: Centrum van Den Haag 

Kosten:

 • Normaal tarief € 450,- excl. 21% BTW
   
 • Overheidstarief € 300,- excl. 21% BTW

Deze prijs is inclusief:

 • Digitaal cursusmateriaal 
 • Lunch
 • Consumpties
 • Netwerkgelegenheid 


PO/PE/NEVOA-punten: 6

 

Sprekers

 • Ingeborg Koopmans MSHE - Officier van Justitie Functioneel Parket Den Bosch
   
 • Leo Hendriks - Advocaat bij Wyck Advocaten & Raadsheer-Plaatsvervanger
   
 • Marion Stelling, Forensisch Milieuonderzoek, Nederlands Forensisch Instituut
   
 • Govert Verstappen, Forensisch Milieuonderzoek, Nederlands Forensisch Instituut
   
 • Joyce Boonstra-Verhaert - JahaeRaymakers Advocaten & BijzonderStrafrecht.nl
   
 • Marleen Velthuis - Advocaat bij Stibbe
   
 • Jurjan Geertsma - JahaeRaymakers Advocaten
   
 • En anderen 

 

Print Friendly and PDF