Celstraf voor fraude kinderopvangtoeslag met gastouders

Rechtbank Den Haag 25 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1895

De rechtbank Den Haag heeft de man achter gastouderbureau Family House veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden. De verdachte heeft zich met zijn gastouderbureau over een periode van enkele jaren (2006-2011) schuldig gemaakt aan grootschalige toeslagfraude en uitkeringsfraude.

Schijnconstructie

De man beweerde binnen het kader van de destijds geldende wetten en regels over kinderopvangtoeslag reeds bestaande kinderopvang tussen diverse gezinnen te hebben geformaliseerd. Deze gezinnen kwamen hierdoor als vraagouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en kregen tegelijkertijd werk in de kinderopvang, namelijk als gastouder en chauffeur.

De rechtbank heeft echter geoordeeld dat moet worden vastgesteld dat de verdachte een schijnconstructie heeft opgezet waarbij met behulp van valse documenten ten onrechte kinderopvangtoeslag is aangevraagd en uitgekeerd. Het was in veel gevallen nooit de bedoeling dat de betrokken ouders ook daadwerkelijk zouden gaan werken als gastouder, en als zij al hebben opgepast dan was dit niet vanuit een dienstverband met Family House, zo oordeelt de rechtbank.

De werkwijze van de verdachte bestond uit het benaderen van de vraag- en gastouders met het voorstel om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Vervolgens vulde hij, met behulp van de door de vraagouders verschafte gegevens, de aanvraag kinderopvangtoeslag in. Er zijn daarna aanzienlijke bedragen door de Belastingdienst uitgekeerd ten name van die ouders, op de rekening van Family House. Veel van deze ouders worden nu geconfronteerd met hoge terugvorderingen van de Belastingdienst.

Voorts heeft de verdachte in 2009 met behulp van valse documenten (waaronder geantedateerde arbeidsovereenkomsten en salarisspecificaties) het UWV voorgespiegeld dat diverse personen bij het gastouderbureau in dienst waren geweest, waardoor zij aanspraak hebben gemaakt op een WW-uitkering. Enkele aanvragen zijn ook gehonoreerd.

Naast een bewezenverklaring van toeslagfraude is ook het witwassen van de met deze fraude verkregen gelden bewezenverklaard.

Verloop van de zaak

Deze strafzaak kent een lange geschiedenis. Bij vonnis van 18 januari 2013 heeft de rechtbank het Openbaar Ministerie in deze zaak niet-ontvankelijk verklaard in zijn vervolging. Tegen dit vonnis is de officier van justitie in hoger beroep gegaan. Bij arrestvan 12 november 2014 heeft het gerechtshof Den Haag het vonnis van de rechtbank vernietigd, het Openbaar Ministerie ontvankelijk verklaard in de vervolging en de zaak teruggewezen naar deze rechtbank.

Straf

Bij de strafoplegging heeft de rechtbank rekening gehouden met het bijzonder lange verloop van de zaak en de gevolgen die dit voor de verdachte persoonlijk heeft gehad.

Het Openbaar Ministerie heeft nog een ontnemingsprocedure aangekondigd.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^