Celstraf en werkstraf voor Apeldoorners die miljoenenzwendel opzetten

De rechtbank Gelderland heeft op 19 juni jl. een 62-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld tot een celstraf van 48 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Zijn (ex-)vrouw werd door de rechtbank veroordeeld voor valsheid in geschrifte en kreeg een werkstraf van 60 uur. De man en de vrouw werden verdacht van betrokkenheid bij een  miljoenenzwendel van vorderingenportefeuilles, waarbij volgens het OM tenminste 12 investeerders het slachtoffer zijn geworden, en het witwassen van de opbrengst daarvan.

Vorderingenportefeuilles

De rechtbank acht bewezen dat de man meerdere personen heeft opgelicht. Hij heeft potentiële investeerders benaderd en hen voorgehouden dat hij vorderingenportefeuilles had gekocht van banken. Ter onderbouwing hiervan heeft hij hen koopovereenkomsten laten zien waaruit bleek dat hij eigenaar was van de betreffende vorderingenportefeuille. De man maakte de overeenkomsten zelf met behulp van wat knip- en plakwerk. Hij spiegelde de potentiële investeerders voor dat ze een lucratief rendement konden behalen door te participeren in de vordering en gaf hen onder meer informatie over de portefeuilles. Deze potentiële investeerders werden daardoor bewogen tot de aankoop van de aangeboden, niet-bestaande, portefeuille(s) en investeerden privé of via hun onderneming vervolgens grote bedragen.

Nep-overeenkomsten

De man stelde naast de eerdergenoemde koopovereenkomsten tussen de bank en hemzelf ook koopovereenkomsten en opdrachtovereenkomsten op die hij ondertekende en door de investeerders liet tekenen. De rechtbank acht valsheid in geschrifte van deze overeenkomsten bewezen.

Luxe leven

De rechtbank oordeelt dat de man de gelden die door de investeerders aan hem werden overgemaakt, heeft witgewassen. Uit de stukken komt naar voren dat de man een luxe leven leidde dat hij niet kon betalen uit de legale inkomen van hem en zijn (ex-)vrouw. Er werden grote bedragen geld uitgegeven aan onder meer een huis in Thailand, aan luxe auto’s, reizen, dieren en interieurkosten. Daarnaast werden veel contante bankopnames gedaan en creditcardbetalingen.

Om een hypotheek te krijgen heeft de man verder gebruik gemaakt van werkgeversverklaringen die onjuist waren ingevuld en waren ondertekend door een niet daartoe bevoegd persoon. De rechtbank acht ook deze valsheid in geschrifte bewezen.

Betrokkenheid (ex-)vrouw

De rechtbank acht dit laatste feit ook bewezen in de strafzaak van de ex-vrouw van de man. De overige aan de vrouw ten laste gelegde feiten (oplichting, valsheid in geschrift, witwassen en heling) acht de rechtbank niet bewezen nu niet blijkt dat de vrouw wist van het frauduleuze handelen door haar (ex-)man. De vrouw is van deze feiten vrijgesproken. Voor het gebruik maken van de valselijk opgemaakte werkgeversverklaringen is zij wél veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur.

Vorderingen

In de strafzaak van de man hebben zich diverse benadeelde partijen gevoegd die de door hun geleden schade vergoed wilden zien. De rechtbank heeft een aantal vorderingen toegewezen variërend van ruim €36.000 tot circa €1.190.000.

Bron: de Rechtspraak

 

 

 

Print Friendly and PDF ^