Cameratoezicht: wat mag wel & wat mag niet?

Het gebruik van beveiligingscamera’s door de overheid is aan duidelijke regels gebonden. Voor burgers zijn er striktere regels van toepassing, maar een gebrek aan kennis over de technische mogelijkheden van camera’s bij de wetgever en een evenzo groot gebrek aan toezicht op het naleven van de regels verklaren de bespioneerde burger vogelvrij. De alsmaar dalende prijs van deze camera’s maken ze toegankelijk voor iedereen. Met dit artikel wenst de auteur toe te lichten wat een burger volgens de wetgever wel en niet mag met een beveiligingscamera en hoe daar in de praktijk (niet) mee wordt omgegaan.

Print Friendly and PDF ^