Gerechtshof 's-Hertogenbosch: verweren verdediging Chemie-Pack te vroeg

Op 13 augustus 2014 heeft het hof zijn beslissing uitgesproken op de preliminaire verweren van de verdediging in de zaak Chemie-Pack. Het hof oordeelt dat de verweren voorbarig zijn, omdat die verweren moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de inhoud van de zaak zelf. Het onderzoek van de zaak moet in hoger beroep nog plaatsvinden. Daartoe wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe zittingsdatum gepland.

Preliminaire verweren verdediging

Op 30 juli 2014 diende het hoger beroep in de zaak Chemie-Pack. De verdediging heeft bij die gelegenheid preliminaire verweren gevoerd. Die verweren hielden in dat een deel van de dagvaarding nietig moet worden verklaard en dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging van Chemie-Pack en haar leidinggevenden.

Voorbarig

Het hof heeft op 13 augustus 2014 zijn beslissing op de verweren uitge- sproken.

Of er sprake is van partiële nietigheid van de dagvaarding en of er voldoende reden is om het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging, kan het hof op dit moment nog niet beoordelen. Het hof moet zich daarvoor eerst verder verdiepen in onder meer de gang van zaken rond de toezegging die aan de werknemer is gedaan. Onderzoek van de zaak is daartoe noodzakelijk. Het hof heeft daarom geoordeeld dat de verweren voorbarig zijn.

Nieuwe datum

Binnenkort wordt een nieuwe zittingsdatum gepland om eventuele onder- zoekswensen van de verdediging en het openbaar ministerie te bespreken.

Print Friendly and PDF ^