Btw-fraude & verhouding EU-recht en nationale verjaringsregels: worsteling van het Hof met fundamentele mensenrechten

Het arrest Tarrico van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg is alweer enige tijd geleden gewezen. Het betreft een in een prejudiciële vraag gegoten verzoek aan het Hof zich uit te speken over de verhouding tussen nationale verjaringsregels en het EU-recht inzake belasting toegevoegde waarde (btw). Prejudiciële vragen en beslissingen daarop worden wel beschouwd als de ‘hoeksteen’ van het Unierecht. Dat een Italiaanse rechter een oordeel over deze verhouding vroeg, is niet alleen voor het Italiaanse recht van belang, maar raakt de gehele Unie. De kern van de zaak was de vraag of de Italiaanse strafrechtelijke regels met betrekking tot de (stuiting van) vervolgingsverjaring buiten toepassing gelaten mochten worden, indien die regels met zich zouden brengen dat aan het recht van de communautaire bestrijding van fraude ter bescherming van de interne markt afbreuk zou worden gedaan.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^