BRZO-dag

BRZO bedrijven en veiligheid staan volop in de belangstelling op dit moment. Veiligheid staat voorop, maar het borgen daarvan is nog niet zo eenvoudig. Regelgeving en het toezien op de naleving van die regels vormen het kader.

Daarbinnen komt het aan op de uitvoering en verantwoordelijkheid daarvoor van de BRZO bedrijven zelf. Zowel de uitvoering als het uitoefenen van toezicht vergen gespecialiseerde kennis.

Zo worden er speciale BRZO RUD’s gevormd, onder meer om kennis te vergaren en te delen. Uitwisseling van kennis en het delen van ervaringen door betrokken overheidsinstanties en de BRZO bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan het borgen van veiligheid.

Die verschillende partijen kunnen relevante kennis en ervaring delen en daarom brengt Ploum Lodder Princen samen op donderdag 15 mei 2014 vanaf 13.30 uur.

Programma

13.00 uur Aanvang en registratie
13.30 uur Welkom en presentatie Ploum: Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving zorgplicht BRZO Marike Bakker, advocaat/partner Maayke Maas-Cooymans, advocaat/partner
14.00 uur De rol van de brancheorganisatie Sandra de Bont, directeur VOTOB
14.30 uur Het concept veiligheid Klaas Winters, general manager Aircraft Fuel Supply
15.00 uur Pauze
15.30 uur Strafrechtelijke handhaving en herijking sanctiebeleid Rob de Rijck, landelijk coördinerend milieu officier van jusitite
16.00 uur Beroepsopleiding BRZO? Martijn Barnas, interim bedrijfsjurist
16.30 uur Boekuitreiking 'BRZO Wetgeving & relevante documentatie' aan Joop Atsma, onafhankelijk voorzitter VOTOB
16.45 uur Borrel en netwerken
18.30 uur Einde

 Klik hier om aan te melden.

Print Friendly and PDF ^