Bolhaar (OM): ‘Bezuinigingen vergen enorme krachtinspanning’

De bezuinigingen zullen een enorme krachtinspanning vergen, schrijft Herman Bolhaar (voorzitter van het College van procureurs-generaal) in het voorwoord van het Jaarbericht 2012  van het Openbaar Ministerie (OM). Afgelopen jaar was roerig voor het OM en volgens Bolhaar zullen de komende jaren minstens zo beweeglijk worden. Zowel wat betreft het werkveld als wat betreft de financiële kaders waarbinnen het OM zijn taak moet vervullen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^