Boetes in het strafrecht en het bestuursrecht | De rationaliteit van boetehoogte

Zijn de factoren die in het strafrecht de boetehoogte bepalen gelijk of vergelijkbaar aan de factoren die de boetehoogte bepalen in het bestuursrecht? Waarom zijn de boetestelsels in het bestuursrecht zo gevarieerd? En waarom wijkt de wijze waarop in het bestuursrecht de hoogte van een boete wordt bepaald af van de wijze waarop in het strafrecht de hoogte van een boete wordt bepaald? Deze vragen staan in dit artikel centraal.

Print Friendly and PDF ^